[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN

Kết nối dữ liệu trên hệ thống AMIS.VN


AMIS.VN là hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất, quản lý nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau trong doanh nghiệp như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Giao việc, Tài liệu, Văn thư... trong đó có nhiều thông tin có sự kết nối qua lại ảnh hưởng lẫn nhau.
I. Sơ đồ luồng nghiệp vụ

Giải thích ký hiệu:
: Lấy sang (Ví dụ: Một số thông tin trên ứng dụng Bán hàng có thể được lấy sang ứng dụng Kế toán)
: Cập nhật lại (Ví dụ: Một số thông tin trên ứng dụng Bán hàng sau khi được lấy sang ứng dụng Kế toán, nếu có phát sinh thay đổi sẽ được cập nhật lại ứng dụng Bán hàng)
II. Mô tả chi tiết
 


Xem thêm