[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Định kỳ hàng tháng hoặc quý, quản lý tài sản thành lập Ban kiểm đếm để thực hiện kiểm tra số lượng và tình trạng các loại tài sản theo thực tế. Sau đó so sánh với sổ sách, nếu có chênh lệch thì sẽ đề xuất biện pháp xử lý. 
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Lập biên bản kiểm đếm

2. Kiểm đếm tài sản trên AMIS.VN Mobile

3. Cập nhật kết quả trên ứng dụng Quản lý tài sảnXem thêm