[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Khi có nhu cầu kiểm kê theo quy định của pháp luật hoặc của công ty. Nhân viên quản lý tài sản thành lập Ban kiểm kê để thực hiện kiểm tra số lượng và tình trạng của từng tài sản theo thực tế.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Lập biên bản kiểm kê

2. Kiểm kê tài sản trên AMIS.VN Mobile

3. Cập nhật kết quả kiểm kê


Xem thêm