[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu


1. Nội dung
Ứng dụng quản lý Tài liệu cho phép người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng Tài liệu có thể kiểm tra được một nhân viên hiện đang có quyền gì trên những tài liệu nào hoặc một tài liệu hiện đang có những ai được quyền đọc hoặc chỉnh sửa.
2. Các bước thực hiện
1. Trên ứng dụng quản lý Tài liệu, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Kiểm soát quyền hạn.
    2. Tại đây người dùng có thể:
  • Quản lý một nhân viên đang được phân quyền ở những tài liệu nào:
    • Chọn nhân viên được phân quyền. Nhấn Xem.
 
Lưu ý: Trường hợp muốn nhân viên được phân quyền trên một tài liệu nào đó, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền:
 
  • Quản lý một tài liệu xem có những nhân viên nào được phân quyền đọc hoặc chỉnh sửa:
    • Chọn tài liệu cần kiếm tra. Nhấn Xem để tra cứu những nhân viên được quyền sửa/đọc tài liệu.
 
Lưu ý: Trường hợp muốn bổ sung thêm nhân viên được phân quyền vào tài liệu, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền:
 


Xem thêm