[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Lập kế hoạch làm việc của cá nhân

Lập kế hoạch làm việc của cá nhân


1. Nội dung
Cho phép lập và quan lý các công việc cá nhân cần phải làm, các sự kiện sắp diễn ra phục vụ cho công tác nhắc nhở, cảnh báo khi thời hạn hoàn thành sắp đến hoặc sự kiện sắp diễn ra. Thông tin sau khi được lập sẽ được tự động lấy sang tab Lịch làm việc trên ứng dụng Công việc của hệ thống AMIS.VN.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn tab Lịch làm việc, nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin lịch làm việc.
(a)
3. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Sau khi tạo lịch thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo tới người tạo lịch.
  • Có thể sửa hoặc xóa lịch làm việc bằng cách nhấn chuột phải vào lịch làm việc, sau đó chọn Sửa hoặc Xóa.
(a)


Xem thêm