[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Một số thuật ngữ sử dụng trên ứng dụng Tri thức

Một số thuật ngữ sử dụng trên ứng dụng Tri thức


Trên quá trình lưu trữ các tri thức của đơn vị sẽ gặp một số thuật ngữ có nhiều cách khác nhau để hiểu và định nghĩa. Vì vậy để đồng nhất cách hiểu khi sử dụng ứng dụng Tri thức, MISA cung cấp cho người dùng cách hiểu sau về các thuật ngữ đó:
A

B

C
 • Cập nhật: là chức năng dùng để lưu lại thông tin tri thức nếu có sự thay đổi so với nội dung đã lưu trước đó.
 • Cấu hình tiêu chí tìm kiếm: là chức năng cho phép thiết lập việc tìm kiếm tri thức theo loại.
 • Comment: là các bình luận, nhận xét của nhân viên về các tri thức được chia sẻ trên ứng dụng.
 • Chủ đề: dùng để quản lý một nhóm các tri thức có nội dung, mục đích hoặc ý nghĩa có tính chất tương tự nhau, phục vụ cho việc quản lý và tra cứu khi cần.
D

Đ
 • Đăng bài: là chức năng cho phép nhân viên chia sẻ nội dung tri thức cho những nhân viên khác cùng đọc.
E

G


H

I

K

L
 • Like: là chức năng cho phép nhân viên sử dụng để đánh giá sự yêu thích đối với các tri thức được quản lý trên ứng dụng.
 • Loại sản phẩm: quản lý danh sách các sản phẩm/dịch vụ đã được khai báo trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán hoặc AMIS.VN-Bán hàng.
 • Lưu nháp: là chức năng cho phép nhân viên lưu nội dung tri thức lên ứng dụng những chưa chia sẻ cho những nhân viên khác nhìn thấy các tri thức đó.
M

N
 • Nạp lại: là chức năng cho phép lấy lại các thông tin mới nhất nếu có sự thay đổi.
 • Người tạo: là người được quyền được đưa nội dung tri thức lên ứng dụng
 • Người sửa: là người thay đổi nội dung chi tiết của tri thức gần nhất so với thời điểm hiện tại
 • Ngừng theo dõi: tạm dừng việc hiển thị thông tin chủ đề khi đưa nội dung tri thức lên ứng dụng hoặc tìm kiếm lại tri thức.
O
 
P
 • Phản hồi: cho phép nhân viên có thể gửi các vướng mắc, lỗi hoặc yêu cầu cải tiến về ứng dụng AMIS.VN-Tri thức về cho công ty Cổ phần MISA.
Q

R

S

T


U

V

X
 • Xem trước: là chức năng cho phép nhân viên xem trước nội dung tri thức trước khi chia sẻ cho nhân viên khác cùng đọc.
YXem thêm