[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Nhận việc hoặc giao việc

Nhận việc hoặc giao việc


1. Nội dung
Khi chọn chức năng Công việc, Lịch làm việc, chương trình tự động mở đến ứng dụng Công việc của hệ thống AMIS.VN cho phép giao việc cho nhân viên hoặc kiểm tra các công việc đã được giao.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Giao việc cho nhân viên

Nhận và kiểm tra việc được giaoXem thêm