[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Văn thư > Nhập khẩu công văn, tài liệu từ file excel

Nhập khẩu công văn, tài liệu từ file excel


1. Nội dung
Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng nhập khẩu danh sách các tài liệu đến và đi của đơn vị đang được lưu trữ trên các file excel vào ứng dụng AMIS.VN-Văn thư.
2. Các bước thực hiện
Để thực hiện nhập khẩu danh sách tài liệu, trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn vào avatar cá nhân và chọn chức năng Nhập khẩu văn bản. Sau đó, thực hiện theo 3 bước như sau:
Bước 1: Chọn tệp nguồn
1. Chọn tệp tài liệu nhập khẩu
  
    2. Nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Để thực hiện được chức năng nhập khẩu, người dùng bắt buộc phải sử dụng mẫu excel do hệ thống cung cấp. Người dùng download mẫu excel này tại bước Chọn tệp nguồn (chọn chức năng Tệp mẫu)\
Bước 2: Kiểm tra dữ liệu
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra các thông tin trên tệp Excel cần nhập khẩu có tương thích với các thông tin đang lưu trữ trên ứng dụng AMIS.VN-Văn thư hay không. Với các thông tin sai, hệ thống sẽ cảnh báo cho người dùng biết để sửa lại:

    Bước 3: Kết quả nhập khẩu
Sau khi thực hiện nhập khẩu tệp, hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩuXem thêm