[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Phân quyền Tri thức

Phân quyền Tri thức


Chỉ người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức mới được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Tri thức. Tuỳ thuộc vào vai trò, vị trí của nhân viên trong đơn vị mà quản trị sẽ thực hiện phân quyền sử dụng cho những nhân viên đó trên ứng dụng Tri thức. Hiện tại trên ứng dụng Tri thức có 2 vai trò sau:
  • Quản trị ứng dụng Tri thức: vai trò cho phép thực hiện các chức năng Thêm mới tri thức, Quản lý chủ đề và Quản lý tri thức trên ứng dụng Tri thức
  • Nhân viên: là vai trò chỉ cho phép cho phép xem, thích, bình luận, chia sẻ nội dung chi tiết của các tri thức.
Để phân quyền cho nhân viên có quyền Quản trị trên ứng dụng Tri thức, thực hiện như sau:
1. Tại màn hình trang Wall nhấn vào biểu tượng .
2. Chọn mục Phân quyền truy cập.
2. Chọn tab Vai trò.
3. Chọn vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức.
4. Nhấn Chọn.
5. Tích chọn các nhân viên muốn phân quyền, sau đó nhấn Chọn.


Xem thêm