[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài sản > Phân quyền sử dụng phần mềm

Phân quyền sử dụng phần mềm


1. Nội dung
Cho phép tài khoản quản trị phân quyền sử dụng phần mềm cho các tài khoản người dùng
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Thêm vai trò và phân quyền

Thêm người dùng và phân quyền


Xem thêm