[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In
Trang chủ > Bán hàng > Phân quyền sử dụng trên ứng dụng bán hàng

Phân quyền sử dụng trên ứng dụng bán hàng


Phân quyền cho Giám đốc kinh doanh
          Phân quyền cho Nhân viên kinh doanh
          Phân quyền cho Trưởng phòng kinh doanh hoặc Quản lý bán hàng hoặc Trưởng nhóm

Phân quyền cho Giám đốc hoặc Giám đốc kinh doanh

Trong doanh nghiệp, thông thường người dùng có vị trí là Giám đốc hoặc Giám đốc kinh doanh sẽ được toàn quyền quản lý trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng. Đối với trường hợp này việc phân quyền sẽ được thực hiện như sau:
 • Bước 1: Khai báo nhân viên có toàn quyền trên ứng dụng Bán hàng
  • Tại màn hình trang Wall người dùng nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền
  • Chọn phần quản lý Nhân viên, sau đó chọn chức năng Thêm mới:

 • Bước 2: Gán vai trò Quản trị ứng dụng Bán hàng sự cho nhân viên
  • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).

Phân quyền cho Nhân viên kinh doanh
Việc phân quyền cho phép nhân viên kinh doanh sử dung ứng dụng Bán hàng được thực hiện theo một trong hai cách sau:
 • Cách 1: Áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có sử dụng ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN
Với trường hợp này hệ thống sẽ tự động lấy toàn bộ danh sách nhân viên đã được khai báo trên ứng dụng Nhân sự sang danh sách Quản lý người dùng của ứng dụng Bán hàng với vai trò mặc định ban đầu là Nhân viên kinh doanh.

 • Cách 2: Áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không sử dụng ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN
Với trường hợp này danh sách nhân viên kinh doanh trên Quản lý người dùng của ứng dụng Bán hàng sẽ được lấy từ danh sách nhân viên được khai báo trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN với vai trò mặc định ban đầu là Nhân viên kinh doanh:

Với vai trò mặc định là Nhân viên kinh doanh, sau khi đăng nhập vào ứng dụng Bán hàng:
 • Sẽ cho phép thực hiện được toàn bộ các chức năng trên ứng dụng trừ các chức năng trên menu Hệ thống như: Quản lý người dùng; Vai trò và quyền hạn; Bàn giao công việc; Nhật ký truy cập; Tuỳ chọn công ty; Đồng bộ dữ liệu.
 • Sẽ chỉ nhìn thấy được dữ liệu do mình cập nhật lên ứng dụng hoặc được nhân viên khác chia sẻ cho.
 • Riêng đối với những dữ liệu được chia sẻ có thể thay đổi lại các thông tin được chia sẻ nếu được phân quyền.
1. Việc khai báo nhân viên trên ứng dụng Nhân sự chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống, Quản trị ứng dụng Nhân sự hoặc những vai trò khác đã được phân quyền khai báo hồ sơ trên ứng dụng Nhân sự.
        2. Việc khai báo nhân viên trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng.

       3.
Trường hợp muốn thêm, bớt quyền cho nhân viên kinh doanh, người dùng có thể khai báo thêm các vai trò và phân quyền cho các vai trò đó trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, sau đó chọn vai trò gắn với nhân viên:


Phân quyền cho Trưởng phòng kinh doanh hoặc Quản lý bán hàng hoặc Trưởng nhóm
Việc phân quyền cho những đối tượng như: Trưởng phòng, Quản lý bán hàng, Trưởng nhóm... chịu trách nhiệm quản lý nhân viên kinh doanh được thực hiện tương tự như việc phân quyền cho nhân viên kinh doanh ở trường hợp 2. Tuy nhiên, cần thực hiện một bước phân quyền nữa => là cho phép những đối tượng đó được quyền quản lý dữ liệu trên ứng dụng của những nhân viên kinh doanh thuộc phòng ban, bộ phận kinh doanh nào. 

Trường hợp muốn thêm, bớt quyền cho đối tượng quản lý nhân viên kinh doanh, người dùng có thể khai báo thêm các vai trò và phân quyền cho các vai trò đó trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, sau đó chọn vai trò gắn với nhân viên.Xem thêm