[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Phiên đăng nhập của tôi

Phiên đăng nhập của tôi


1. Nội dung
Cho phép kiểm tra tài khoản đã đăng nhập trên các thiết bị nào (firefox, internet, mobile...). Đồng thời cho phép người dùng đăng xuất ra khỏi phần mềm mà không cần mở lại thiết bị đó.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Phiên đăng nhập của tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng tại các phiên đăng nhập để đăng xuất ra khỏi từng thiết bị hoặc nhấn Đăng xuất tất cả để đăng xuất ra khỏi toàn bộ các thiết bị.Xem thêm