[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Phục hồi mục tài liệu trên cây mục lục từ các phiên bản cũ

Phục hồi mục tài liệu trên cây mục lục từ các phiên bản cũ


1.Nội dung
Nội dung của một mục tài liệu trên cây mục lục có thể thường được cập nhật sửa đổi, bổ sung và mỗi lần cập nhật có thể được coi là một phiên bản. Trong một số trường hợp, người dùng muốn lấy lại nội dung của các phiên bản cũ thành nội dung mới nhất của mục tài liệu.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Đánh dấu phiên bản sau mỗi lần cập nhật, thay đổi
1. Tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết của trang tài liệu, trước khi cập nhật, bổ sung nội dung cho tài liệu, người dùng chọn chức năng Đánh phiên bản trên thanh công cụ:

      2. Nhập mô tả tóm tắt nội dung bị thay đổi sau đó nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động đánh số phiên bản sau mỗi lần thực hiện chức năng này đối với từng trang tài liệu. 
Bước 2: Phục hồi từ phiên bản cũ
1. Tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết của tài liệu, người dùng chọn chức năng Phục hồi phiên bản trên thanh công cụ:

2. Chọn phiên bản cần phục hồi, sau đó nhấn Lấy lại phiên bản.
Lưu ý: Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng Đánh phiên bảnPhục hồi phiên bản ngay tại cây mục lục của tài liệu. (Trước khi chọn chức năng Soạn nội dung, tại cây mục lục người dùng chọn mục tài liệu cần sửa nội dung hoặc phục hồi, sau đó nhấn chuột phải vào chọn chức năng Đánh phiên bản hoặc Phục hồi phiên bản).


Xem thêm