[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tin tức > Quản lý bài viết theo chuyên mục

Quản lý bài viết theo chuyên mục


1. Nội dung
Hệ thống cho phép khai báo các chuyên mục, phục vụ cho việc đăng bài và quản lý bài viết theo từng chuyên mục trên trang chủ.
2. Các bước thực hiện
1. Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Quản lý chuyên mục.

2. Nhấn Thêm mới.

3. Nhập tên và mô tả của chuyên mục.
4. Tích chọn các chuyên mục liên quan => cho phép hiển thị các chuyên mục đi kèm trên trang chủ.
5. Lựa chọn biểu tượng cho chuyên mục => hiển thị biểu tượng trên trang chủ => Tham khảo hướng dẫn tại đây.
6. Cấu hình hiển thị chuyên mục trên trang chủ và trên menu.
7. Nhập thứ tự hiển thị của chuyên mục trên trang chủ và trên menu.

8. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Có thể nhấn vào biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa chuyên mục tương ứng.
  • Đối với các chuyên mục không sử dụng, vào chức năng Sửa, sau đó tích vào ô Ngừng theo dõi.


Xem thêm