[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Quản lý tài liệu theo chuyên mục

Quản lý tài liệu theo chuyên mục


1. Nội dung
Đối với tài liệu có mục đích sử dụng giống nhau, người dùng có gộp thành một nhóm các chuyên mục khác nhau để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm khi cần.
2. Các bước thực hiện
1. Trên ứng dụng Tài liệu, tại phần quản lý danh sách các chuyên mục, nhấn chọn biểu tượng :
2. Sau khi khai báo xong thông tin về chuyên mục, nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Với những chuyên mục chưa muốn cho phép người khác được xem (do nội dung chưa được đầy đủ,...), khi khai báo chuyên mục người dùng tích chọn Không kích hoạt.
  • Để sửa hoặc xóa được một chuyên mục, người dùng nhấn chuột phải vào từng chuyên mục tại phần danh sách chuyên mục và chọn chức năng tương ứng.


Xem thêm