[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Bán hàng > Lịch sử phát triển phần mềm > R11 > Khi khai báo các trường thông tin mở rộng của hàng hóa, NVKD muốn có thể thiết lập được thứ tự hiển thị các trường thông tin để thuận tiện trong việc khai báo và quản lý các thông tin

Khi khai báo các trường thông tin mở rộng của hàng hóa, NVKD muốn có thể thiết lập được thứ tự hiển thị các trường thông tin để thuận tiện trong việc khai báo và quản lý các thông tin


1. Mục đích:
Kể từ phiên bản R11, trên AMIS.VN - Bán hàng, Kinh doanh có thể thiết lập thứ tự hiển thị các trường mở rộng khi khai báo hàng hóa để thuận tiện hơn trong việc khai báo và quản lý các thông tin.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R11: Trên giao diện khai báo hàng hóa, các trương mở rộng hiển thị thứ tự một cách ngẫu nhiên và không thể thiết lập thứ tự cho các trường mở rộng này.
  • Từ phiên bản R11: Khi Thiết lập trường mở rộng, bổ sung thêm cột Thứ tự, cho phép thiết lập thứ tự hiển thị các trường mở rộng trên giao diện khai báo hàng hóa để thuận tiện hơn trong việc khai báo các thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
Giả sử, đơn vị mong muốn các trường mở trộng trên giao diện khai báo hàng hóa hiển thị theo một thứ tự nhất định thì thực hiện như sau:

  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập trường mở rộng, chọn phân hệ Hàng hóa. Tại cột Thứ tự, nhập thứ tự mong muốn hiển thị cho các trường mở rộng. Nhấn Đồng ý.

  • Trên giao diện Thêm/Sửa Hàng hóa, các trường mở rộng được sắp xếp theo thứ tự đã thiết lập trên giao diện Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập trường mở rộng:Xem thêm