[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Ngày phát hành: 20/06/2018
2. Kế toán
:
1. Kế toán BTC muốn có thể xóa bỏ được dự kiến chi hủy trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo đúng số liệu dự kiến chi
2. Kế toán mong muốn có hướng dẫn khách hàng cần phải xác nhận thỏa thuận sử dụng trước khi hết hạn dùng thử phần mềm
3. Thay đổi cách thức tìm kiếm trên một số danh sách
Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm