[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Ngày phát hành: 07/07/2018
2. Kế toán
:
1. Trên các mẫu hóa đơn điện tử, kế toán muốn hiển thị số tiền đọc bằng chữ là tiếng việt không dấu theo đúng quy định đối với công ty sử dụng chung phần mềm bán hàng với công ty nước ngoài
2. Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán mong muốn lấy được công nợ lần trước và công nợ lần này để KH của đơn vị chủ động nắm chắc được công nợ và dễ dàng hơn cho đơn vị trọng việc thu hồi nợ
3. Cải tiến danh sách công nợ bán hàng và mua hàng thành phân trang
4. Cho phép kế toán tải vai trò và và quyền hạn
6. Kế toán muốn khi phát hành hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử phải lấy theo chứng thư số để tránh phát hành sai hóa đơn
7. Bổ sung cảnh báo yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu để sử dụng AMIS.VN - Kế toán
Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm