[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Ngày phát hành: 04/08/2018
2. Kế toán
:
1. Cập nhật các kênh tư vấn hỗ trợ mới trên sản phẩm trên AMIS.VN - Kế toán
2. Cập nhật thông tin liên hệ mới của MISA trên luồng mua và gia hạn Meinvoice trên AMIS.VN - Kế toán
3. Bổ sung câu cảnh báo khi dữ liệu chưa được tải về đầy đủ 
Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm