[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Ngày phát hành:
2. Kế toán
:
1. Khi nhập khẩu chứng từ nghiệp vụ khác từ excel, kế toán muốn có thể nhập khẩu thông tin ghi chú trên từng chứng từ để phục vụ công tác thống kê, đối chiếu về sau
2. Cho phép bỏ sắp xếp trên các danh sách
3. Không cho phép khách hàng sử dụng chi nhánh khi khách hàng không mua chi nhánh


Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm