[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Khách hàng mong muốn nhân viên được phân quyền Quản trị người dùng thì không được phân quyền cho chính bản thân mình vào trong các ứng dụng khác và không được phép phân quyền vai trò Quản trị hệ thống AMIS cho người dùng khác.
2. Khách hàng mong muốn khi lập đơn đề nghị công tác có thể chọn được người liên quan để các bên thuận tiện theo dõi các công việc khi đi công tác.
Xem thêm