[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép sử dụng một mẫu tài liệu đã có sẵn trên ứng dụng để chèn vào văn bản đang soạn thảo.
2. Các bước thực hiện
1. Trên màn hình soạn thảo nội dung chi tiết, chọn biểu tượng  trên thanh công cụ:

2. Chọn mẫu tài liệu, sau đó nhấn Insert.


Xem thêm