[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Câu hỏi thường gặp > Tại sao tôi không upload được file vào Tài liệu?

Tại sao tôi không upload được file vào Tài liệu?


1. Câu hỏi
Tại sao tôi không upload được file vào Tài liệu?
2. Trả lời
Để upload file vào tài liệu thì người dùng cần được phân quyền cho phép upload tài liệu.
Hướng dẫn phân quyền upload tài liệu:
 • Trên giao diện AMIS.VN, nhấn Hệ thống.

 • Chọn Phân quyền truy cập.

Có 2 cách phân quyền upload Tài liệu:
 • Cách 1:
  • Tại tab Nhân viên, chọn tài khoản muốn phân quyền upload Tài liệu, sau đó nhấn .

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Tại bước 2. Phân quyền truy cập, tích chọn Được phép upload file, nhấn Tiếp tục để cho phép tài khoản có quyền upload file vào nội dung Tài liệu.

  • Nhấn Hoàn thành để hoàn tất việc phân quyền.
 • Cách 2:
  • Tại tab Nhân viên, chọn tài khoản muốn phân quyền upload Tài liệu, sau đó nhấn .

  • Tại bước 2. Phân quyền truy cập, tích chọn Được phép upload file, nhấn Tiếp tục để cho phép tài khoản có quyền upload file vào nội dung Tài liệu.

  • Nhấn Hoàn thành để hoàn tất việc phân quyền.


Xem thêm