[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kho phim > Đưa phim lên ứng dụng

Đưa phim lên ứng dụng


1. Nội dung
Trên ứng dụng Kho phim hiện tại không hỗ trợ upload những phim được lưu dưới các định dạng như: wmv, mov, mpeg4, avi, mpegps, flv, 3gpp, webM... mà chỉ hỗ trợ upload dưới dạng link liên kết tới các website đang lưu trữ các phim cần đưa lên ứng dụng. Do ứng dụng được xây dựng trên công nghệ HTML5 nên chỉ hỗ trợ upload các link: Youtube, swf, mp4, webm và ogg.
2. Các bước thực hiện
Upload phim lên mạng hoặc tìm kiếm các phim đã có trên mạng

Đưa thông tin phim lên ứng dụng Kho phim


Xem thêm