[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản thực hiện thanh lý những tài sản không có nhu cầu sử dụng.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Lập đề nghị thanh lý tài sản

Thanh lý tài sản

Tra cứu tài sản thanh lý

Lưu ý
:
  • Những tài sản có trạng thái là Mất hoặc Hủy thì không thực hiện được những chức năng trên.
  • Sau khi lập đề nghị thanh lý, tài sản sẽ được chuyển vào tab Mất, Hủy, Thanh lý và có trạng thái là Đề nghị thanh lý.
  • Sau khi thanh lý, tài sản sẽ được chuyển vào tab Mất, Hủy, Thanh lý và có trạng thái là Thanh lý. Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).


Xem thêm