[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Trang tin của tôi

Trang tin của tôi


Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng sau khi đăng nhập vào trang Wall có thể luôn được thông tin hồ sơ nhân viên của mình mà không cần phải đăng nhập vào ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự, bằng cách nhấn nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Trang tin của tôi hoặc nhấn Xem trang cá nhân trên trang Wall.

Tại đây người dùng có thể thực hiện các chức năng:


Xem thêm