[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Câu 1: Tại sao "Báo cáo chi tiết nguồn lực trong đơn vị" lên số liệu nhân viên không đúng

Câu 2: Tại sao không chọn được nhân viên trong tăng mới bảo hiểm

Câu 3: Tại sao nhân viên không đăng ký trực tuyến được khóa đào tạo

Câu 4: Tại sao không sửa được các đợt bảo hiểm

Câu 5: Làm thế nào để chương trình có thể tự động gửi mail thông báo cho quản lý và các đối tượng liên quan khi nhân viên làm đơn xin nghỉ phép

Câu 6: Làm thế nào để chương trình có thể tự động trừ ngày phép khi nhân viên làm đơn xin nghỉ phép và được duyệt phép

Câu 7: Làm thế nào để thiết lập được nhân viên làm việc theo từng ca làm việc khác nhauXem thêm