[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tin tức > Tìm kiếm bài viết đã đăng trên ứng dụng tin tức

Tìm kiếm bài viết đã đăng trên ứng dụng tin tức


1. Nội dung
Cho phép tìm kiếm được các bài viết đã được đăng lên ứng dụng Tin tức.
2. Các bước thực hiện
1. Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Quản lý bài viết.

2. Nhập các điều kiện tìm kiếm.
3. Nhấn Tìm kiếm.

4. Kết quả tìm kiếm hiển thị bên dưới.


Xem thêm