[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Sáng kiến > Tìm kiếm các sáng kiến

Tìm kiếm các sáng kiến


1. Nội dung
Người dùng có thể tìm kiếm lại các chia sẻ, sáng kiến đã được nhân viên cập nhật trên ứng dụng Sáng kiến hoặc trên tab Chia sẻ thông tin của trang Wall theo nhiều tiêu chí như:
  • Từ khóa bất kỳ
  • Người đề xuất
  • Thời gian
  • Loại sáng kiến
  • Giá trị mang lại của sáng kiến
  • Xếp hạng
  • Trạng thái đánh giá sáng kiến
2. Các bước thực hiện: 
1. Trên ứng dụng sáng kiến, chọn tab Sáng kiến:
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm, sau đó nhấn Tìm kiếm.
 
3. Hệ thống sẽ trả về danh sách các sáng kiến thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.Xem thêm