[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Tìm kiếm công việc

Tìm kiếm công việc


1. Nội dung
Trên tab Danh sách việc của ứng dụng quản lý công việc, người dùng có thể tìm kiếm lại các việc theo nhiều tiêu chí như:
 • Thời gian
 • Trạng thái hoàn thành của công việc: chưa xong, đã xong...
 • Vai trò thực hiện công việc: tôi giao, tôi được giao, tôi liên quan...
 • Người giao hoặc Người thực hiện
 • Loại công việc
 • Thẻ gán trên công việc
 • Từ khoá bất kỳ
 • Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm
  2. Các bước thực hiện
   1. Chọn tab Danh sách việc trên ứng dụng quản lý Công việc:

   2. Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách các việc thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.


  Xem thêm