[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Câu hỏi
Khi tôi sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS.VN 1.0, tôi sử dụng công cụ AMIS Accounting Reporting Tool để sửa mẫu và in hóa đơn. Sau đó, tôi thực hiện chuyển đổi từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 và vẫn sử dụng nghiệp vụ Kế toán 1 trên domain AMIS.VN 2.0. Tôi còn có thể sửa mẫu và in hóa đơn bằng công cụ AMIS Accounting Reporting Tool được không?
Trả lời
Khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng công cụ AMIS Accounting Reporting Tool để sửa mẫu tự in và in hóa đơn. Thực hiện theo 4 bước sau

Bước 1: Sao chép các mẫu đã sửa sang thư mục khác trên máy tính để lưu trữ

Bước 2: Gỡ bộ cài công cụ AMIS Accounting Report Tool hiện tại

Bước 3: Cài đặt công cụ AMIS Accounting Report Tool mới được nâng cấp

Bước 4: Paste thư mục Report Template chứa các mẫu chứng từ vào bộ cài công cụ AMIS Accounting Report Tool vừa cài đặtXem thêm