[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Văn thư > Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến

Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến


1. Nội dung
Trên hệ thống ứng dụng quản lý văn thư, người dùng có thể tìm kiếm lại các công văn tài liệu đi hoặc đến theo nhiều tiêu chí như:
  • Thời gian
  • Hiệu lực của tài liệu
  • Loại văn bản
  • Mức độ bảo mật
  • Mức độ khẩn cấp
Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm
2. Các bước thực hiện
1. Chọn tab Văn bản đến hoặc Văn bản đi
2. Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả về danh sách công văn, tài liệu thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.Xem thêm