[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép ghép các thông tin tài sản đã khai báo trên phần mềm vào các mẫu văn bản để in ra phục vụ cho mục đích ký kết hoặc lưu trữ văn bản.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Tài sản
2. Chọn tài sản muốn trộn mẫu. Có thể chọn cùng lúc nhiều tài sản bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các tài sản. Sau đó nhấn Tiện ích/Trộn văn bản

4. Có thể chọn thêm các tài sản vào danh sách trộn mẫu bằng cách nhấn chuột phải và chọn chức năng Chọn tài sản.
5. Có thể bỏ bớt tài sản khỏi danh sách trộn mẫu bằng cách bỏ tích chọn từng tài sản hoặc nhấn chuột phải chọn Loại bỏ để loại bỏ toàn bộ tài sản.

6. Nhấn Tiếp theo.
7. Chọn mẫu văn bản cần trộn trên danh sách.
Lưu ý: Có thể thiết lập thêm mẫu văn bản để sử dụng trộn mẫu tại menu Danh mục\Thiết lập mẫu trộn. Chi tiết xem tại đây.
8. Chọn phương thức trộn và định dạng văn bản sau khi trộn mẫu:
  • Mỗi văn bản trộn thành một tệp: Tất cả các văn bản sau khi trộn mẫu sẽ được lưu vào 1 file
  • Trộn tất cả văn bản thành một tệp: Sau khi trộn mẫu, mỗi văn bản được lưu thành 1 file

9. Nhấn Tiếp theo.
10. Nhấn để tải văn bản đã trộn về máy.

11. Kiểm tra lại nội dung văn bản sau khi trộn.


Xem thêm