[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In


1. Trong quá trình sử dụng, nhân viên tôi quên mật khẩu đăng nhập vào hệ thống thì có cách nào giúp lấy lại mật khẩu được hay không?

2. Làm thế nào để biết được Tài khoản của nhân viên nào đang nắm giữ quyền Quản trị hệ thống AMIS
 


Xem thêm