[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Ủy quyền cho người khác thực hiện giao việc

Ủy quyền cho người khác thực hiện giao việc


1. Nội dung
Trong một số trường hợp quản lý có thể ủy quyền cho một người khác thực hiện giao việc cho nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
2. Cách thực hiện
Bước 1: Khai báo danh sách người được ủy quyền
1. Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Tùy chọn
2. Tại nhóm Ủy quyền giao việc, nhấn Thêm.
3. Chọn người được ủy quyền, nhấn biểu tượng  để lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể kích chọn biểu tượng  để thay đổi người được ủy quyền hoặc biểu tượng  để xóa hẳn thông tin về người được ủy quyền.
Bước 2: Giao việc với vai trò người được ủy quyền
1. Người được ủy quyền đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.
2. Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, chọn làm việc với vai trò người ủy quyền.

3. Sau đó thực hiện chức năng Giao việc thay cho người ủy quyền.


Xem thêm