[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Xem các thông báo mới nhất của hệ thống

Xem các thông báo mới nhất của hệ thống


1. Nội dung
Cho phép xem các thông báo từ hệ thống AMIS.VN trong các trường hợp:
    • Có phát sinh công việc mới được giao hoặc có những thay đổi liên quan đến công việc đã được giao từ ứng dụng Công việc.
    • Có phát sinh ý kiến phản hồi, bình luận về các tài liệu do nhân viên cập nhật lên ứng dụng Tài liệu.
    • Có phát sinh yêu cầu duyệt hoặc phê duyệt đơn xin nghỉ, đăng ký làm thêm... từ ứng dụng Nhân sự.
    • Có người khác tag tên mình vào bài viết hoặc tag tên vào bình luận của bài viết.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn vào biểu tượng

2. Nhấn vào thông báo để xem nội dung chi tiết hoặc nhấn Xem thêm để xem được tất cả các thông báo từ hệ thống AMIS.VN
Lưu ý: 
Khi nhấn Xem thêm, chương trình sẽ hiển thị 20 thông báo mới nhất, nếu có nhiều hơn 20 thông báo thì chương trình sẽ phân trang.Xem thêm