[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra file excel để chỉnh sửa dữ liệu hoặc phục vụ công tác lưu trữ. Nhân viên quản lý tài sản có thể lựa chọn đối tượng xuất khẩu và những cột dữ liệu cần xuất khẩu.
2. Các bước thực hiện
1. Trên giao diện danh sách nhấn Tiện ích\Xuất khẩu\Nâng cao

2. Lựa chọn đối tượng xuất khẩu, định dạng tệp xuất khẩu và tích chọn các cột dữ liệu cần xuất khẩu.

3. Nhấn Xuất khẩu.


Xem thêm