[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra file Excel, PDF để chỉnh sửa dữ liệu hoặc phục vụ công tác lưu trữ. Các nội dung có thể xuất khẩu ra chương trình như: Danh sách tài sản, danh sách điều chuyển...
2. Các bước thực hiện
1. Trên giao diện danh sách nhấn Tiện ích\Xuất khẩu hoặc nhấn chuột phải chọn Xuất khẩu, sau đó chọn định dạng Excel (hoặc PDF nếu muốn).

2. Chương trình sẽ tự động tải file xuất khẩu về máy tính.


Xem thêm