[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Xem thông báo từ hệ thống Nhân sự

Xem thông báo từ hệ thống Nhân sự

Trên trang Wall người dùng có thể xem được các thông báo được lấy từ ứng dụng Nhân sự như:
 • Chúc mừng sinh nhật
 • Chúc mừng sinh con
 • Chúc mừng lập gia đình
 • Chia buồn khi người thân của nhân viên mất
 • Quyết định thuyên chuyển vị trí, đơn vị công tác
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Quyết định tiếp nhận nhân viên mới
 • Thông báo nhân sự nghỉ việc
 • Quyết định khen thưởng
 • Thông báo về các khoá đào tạo nhân viên
 • Thông báo về các chương trình phúc lợi
Sau khi đọc được thông báo, người dùng có thể đưa ra lời chúc mừng, chia buồn hoặc những phản hồi về các thông tin trên:

Sau đó thông tin sẽ được đưa lên tab Chia sẻ thông tin của trang Wall:

1. Với những thông báo gắn chi tiết tới từng nhân viên (sinh nhật, bổ nhiệm, thuyên chuyển...) khi có thông tin phản hồi, chúc mừng sẽ chỉ có nhân viên đó đọc được trên phần Chia sẻ thông tin của trang Wall.
        2. Với những thông báo không gắn chi tiết tới từng nhân viên (đào tạo, phúc lợi...) khi có phản hồi sẽ hiển thị tab Chia sẻ thông tin của trang Wall để toàn bộ nhân viên cùng đọc.Xem thêm