[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Xuất khẩu tài liệu

Xuất khẩu tài liệu

Từ nội dung tài liệu được cập nhật lên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu, người dùng có thể lưu tài liệu đó dưới dạng file mềm với định dạng là .pdf hoặc word như sau:
  • Tại màn hình quản lý cây mục lục của tài liệu, nhấn chuột phải và chọn chức năng Xuất khẩu tài liệu:Xem thêm