Bảo mật 2 lớp khi đăng nhập

Để tăng tính bảo mật cho tài khoản, chương trình cho phép thiết lập đăng nhập với bảo mật 2 lớp: Nghĩa là người dùng phải nhập mật khẩu và xác thực thêm lần nữa bằng mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký thì mới có thể đăng nhập được vào phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

1. Đăng nhập trang MISA ID.

  • Truy cập vào trang Web: https://id.misa.com.vn
  • Khai báo tài khoản MISA ID.
  • Nhấn Đăng nhập.

2. Vào mục Bảo vệ tài khoản. Nhấn Tắt, để thiết lập bảo vệ tài khoản 2 lớp.

3. Nhập Mật khẩu hiện tại và nhấn Tiếp tục.

4. Chọn Phương thức bảo mật. Sau đó nhấn Tiếp tục.

5. Nhập Mã xác nhận, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc kích hoạt Bảo mật 2 lớp.

Để tăng tính bảo mật cho tài khoản, chương trình cho phép thiết lập đăng nhập với bảo mật 2 lớp: Nghĩa là người dùng phải nhập mật khẩu và xác thực thêm lần nữa bằng mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký thì mới có thể đăng nhập được vào phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

1. Đăng nhập trang MISA ID.

  • Truy cập vào trang Web: https://id.misa.com.vn
  • Khai báo tài khoản MISA ID.
  • Nhấn Đăng nhập.

2. Vào mục Bảo vệ tài khoản. Nhấn Tắt, để thiết lập bảo về tài khoản 2 lớp.

3. Nhập Mật khẩu hiện tại và nhấn Tiếp tục.

4. Chọn Phương thức bảo mật.

5. Nhập Mã xác nhận, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc kích hoạt Bảo mật 2 lớp.

Sau khi kích hoạt bảo mật 2 lớp thành công, để đăng nhập vào phần mềm, người dùng phải sử dụng cả tài khoản đăng nhập và mã xác nhận được gửi về số điện thoại đã đăng ký.

Cập nhật 04/01/2021

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan