Đổi mật khẩu truy cập

Cho phép thay đổi mật khẩu MISA ID trên hệ thống AMIS.VN.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Thay đổi mật khẩu.

Đăng nhập lại tài khoản MISA ID.

Tại mục “Thông tin tài khoản”, dòng “Mật khẩu”, chọn Thay đổi.

Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu.

Nhấn Lưu lại.

Lưu ý: Để cập nhật các thông tin khác như Email, Số điện thoại,… Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 09/05/2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan