Xem thông báo từ hệ thống Nhân sự

Cho phép xem các thông báo được lấy từ ứng dụng Nhân sự như:

 • Chúc mừng sinh nhật
 • Chúc mừng sinh con
 • Chúc mừng lập gia đình
 • Chia buồn khi người thân của nhân viên mất
 • Quyết định thuyên chuyển vị trí, đơn vị công tác
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Quyết định tiếp nhận nhân viên mới
 • Thông báo nhân sự nghỉ việc
 • Quyết định khen thưởng
 • Thông báo về các khoá đào tạo nhân viên
 • Thông báo về các chương trình phúc lợi

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào thông báo trong mục Sinh nhật hoặc Thông báo để xem thông tin chi tiết.

Nhập thông tin và ấn phím Enter để gửi lời chúc mừng hoặc chia buồn đến nhân viên.

Thông tin sẽ hiển thị trên trang cá nhân của nhân viên có thông báo.

Lưu ý

 • Với những thông báo gắn chi tiết tới từng nhân viên (sinh nhật, bổ nhiệm, thuyên chuyển…) khi có thông tin phản hồi, chúc mừng sẽ chỉ có nhân viên đó đọc được trên phần Chia sẻ thông tin của trang Wall.
 • Với những thông báo không gắn chi tiết tới từng nhân viên (đào tạo, phúc lợi…) khi có phản hồi sẽ hiển thị tab Chia sẻ thông tin của trang Wall để toàn bộ nhân viên cùng đọc.
Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan