1. Trang chủ
  2. Công việc Backup form

Công việc Backup form

Trung tâm trợ giúp

Bạn cần trợ giúp về điều gì?


Tổng quan
Giới thiệu tổng quan và các tính năng nổi bật của AMIS TMS

Bắt đầu làm việc
Nhanh chóng giúp bạn có thể thiết lập các thông tin để bắt đầu làm việc

Thiết lập
Hướng dẫn thiết lập: Tùy chỉnh phân hệ, kết nối, phân quyền…

Tài liệu
Các video hướng dẫn, câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn nghiệp vụ
Hướng dẫn chi tiết theo từng nghiệp vụ có trong AMIS TMS

Thông tin hỗ trợ
Các kên hỗ trợ bạn có thể liên hệ với MISA để được hỗ trợ nhanh nhất.

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.