[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần

7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử; các Website hóa đơn điện tử sẽ được đưa vào menubene trái của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem ngay khi cần.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Khi muốn thực hiện các chức năng Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử; thiết lập Email gửi hóa đơn...kế toán cần phải vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn điện tử hoặc vào từ các giao diện khác gây bất tiện và mất thời gian.
 • Từ phiên bản R15: Khi muốn thực hiện các chức năng Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử; thiết lập Email gửi hóa đơn...kế toán có thể vào ngay từ menu bên trái của phân hệ Hóa đơn điện tử. Khi nhấn vào sẽ chuyển đến giao diện thực hiện của từng chức năng.
- Khi nhấn vào Kết nối đến dịch vụ HĐĐT sẽ hiển thị giao diện Kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
- Khi nhấn vào Thiết lập Email gửi HĐ sẽ hiển thị giao diện Thiết lập Email gửi hóa đơn
- Khi nhấn vào Website Hóa đơn điện tử sẽ chuyển đến trang https://meinvoice.vn/
- Khi nhấn vào Website Quản lý HĐĐT sẽ chuyển đến trang https://app.meinvoice.vn/   Xem thêm
   1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.
   2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
   3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
   4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
   5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.
   6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
   8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”
   9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
   10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết
   11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn