[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Xuất khẩu báo cáo tài chính từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán 2.0 và nộp cho cơ quan thuế
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:

Xuất khẩu BCTC từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán sang HTKK

Nộp BCTC trực tiếp từ phần mềm AMIS.VN - Kế toán qua MTAX

Nộp BCTC qua trang nộp thuế iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác
Lưu ý:
  • Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mang. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.
  • Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng
  • Báo cáo thuyết minh BCTC và Bảng cân đối Tài khoản theo TT200 là Phụ lục nên xuất báo cáo dạng excel (đuôi .xlsx) hoặc word (đuôi .docx) và nộp báo cáo dạng phụ lục
  • Xem hướng dẫn khắc phục một số trường hợp không nộp được tờ khai qua MTAX.VN và iHTKK tại đây.


Xem thêm