[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Thực hiện cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách

Thực hiện cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, chương trình bổ sung cảnh báo khi thêm cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tốn tại trong danh sách.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R36: Chương trình chưa cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách. 
  • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình bổ sung thêm cảnh báo khi thêm cảnh báo khi thêm/sửa Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bị trùng Mã số thuế với Khách hàng hoặc Nhà cung cấp đã tồn tại trong danh sách.
1. Trên ứng dụng Kế toán
  • Vào Kế toán\Danh mục\Khách hàng\Thêm khách hàng\Thực hiện nhập mã số thuế Khách hàng\Hiển thị cảnh báo.
  • Vào Destop\Danh mục\Khách hàng\Sửa khách hàng\Thực hiện nhập mã số thuế Khách hàng\Hiển thị cảnh báo.
  • Vào Danh mục/Đối tượng/Nhà cung cấpchọn Thêm hoặc Sửa hiển thị cảnh báo giống như đã mô ta trên khách hàng.
2. Trên ứng dụng Bán hàng
  • Vào Bán hàng\Khách hàng\chọn Thêm hoặc Sửa Mã số thuế Khách hàng hiển thị cảnh báo giống như đã mô tả trên khác hàng và cảnh báo thêm khi trùng Mã ngân sách.
  • Vào Danh mục\Nhà cung cấp\chọn Thêm hoặc Sửa Mã số thuế Khách hàng hiển thị cảnh báo giống như đã mô tả trên khác hàng và cảnh báo thêm khi trùng Mã ngân sách.
3. Bổ sung thêm chứng năng "Lấy dữ liệu" trên Khách hàng Xem tại đâyXem thêm