[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP

Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP


1. Mục đích
Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP, NSD muốn lập Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra để có thể nộp cho Cơ quan Thuế đáp ứng đúng quy định pháp luật.
1. Trên phân hệ Thuế, nhấn Thêm/ chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
2. Khai báo thông tin tờ khai có tích chọn phụ lục Bảng kê bán ra thuế GTGT

3. Trên giao diện tờ khai TT26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), nhấn In: chương trình cho phép chọn in thêm Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
Lưu ý: Do Tổng cục Thuế chưa đáp ứng nên chương trình chỉ hỗ trợ in ra tờ khai như mẫu chứng từ, chưa hỗ trợ xuất khẩu XML nộp cho cơ quan thuế.


Xem thêm
Chương trình tự động cập nhật số lượng hàng hóa lên đơn đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết tiệm thời gian
Cải tiến hiệu năng báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
Cho phép thiết lập ẩn/ hiện nghiệp vụ Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty.
Cho phép tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên
Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án
Kế toán không nhìn thấy hóa đơn mà kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn
Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn
Kế toán mong muốn khi phát hành hóa đơn thì phải thông báo để biết các hóa đơn sau đã được cấp số có ngày nhỏ hơn ngày phát hành
Giúp kế toán biết được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ
Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng