[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Trên ứng dụng Bán hàng, cho phép nhân viên kinh doanh có thể nhìn thấy ngày cấp hóa đơn trên danh sách hợp đồng để dễ dàng theo dõi

Trên ứng dụng Bán hàng, cho phép nhân viên kinh doanh có thể nhìn thấy ngày cấp hóa đơn trên danh sách hợp đồng để dễ dàng theo dõi


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, trên ứng dụng Bán hàng, chương trình cho phép nhân viên kinh doanh có thể nhìn thấy được ngày cấp hóa đơn cho từng hợp đồng để theo dõi đúng thời hạn lập đề nghị và xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy trình của công ty.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R36: Theo quy định của công ty thì hợp đồng sau khi khách hàng thanh toán tiền xong thì Nhân viên kinh doanh phải lập đề nghị xuất hóa đơn trong vòng 2-3 ngày và kế toán văn phòng và ban tài chính cũng phải kiểm tra và thực hiện trả kết quả trong vòng 7-10h kể từ thời điểm nhận đề nghị xuất. Nhân viên kinh doanh làm việc trên ứng dụng Bán hàng chưa thể nhìn được ngày cấp hóa đơn mà lại phải hỏi kế toán, gây mất thời gian làm việc.
  • Từ phiên bản R36 trở đi: Trên ứng dụng Bán hàng, chương trình cho phép nhân viên kinh doanh có thể nhìn thấy được ngày cấp hóa đơn cho từng hợp đồng để theo dõi đúng thời hạn lập đề nghị và xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy trình của công ty.
1. Vào ứng dụng Bán hàng/Hợp đồng, bổ sung thêm cột Ngày hóa đơn

2. Cột Ngày hóa đơn lấy thông tin ngày hóa đơn trên danh sách hợp đồng tương ứng của dữ liệu kế toán đang được kết nối với AMIS.VNXem thêm