[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Cho phép kế toán sau khi lập hóa đơn bán hàng thì các thông tin từ đề nghị xuất sẽ được cập nhật đồng thời và chính xác

Cho phép kế toán sau khi lập hóa đơn bán hàng thì các thông tin từ đề nghị xuất sẽ được cập nhật đồng thời và chính xác


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, chương trình cho phép kế toán khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn và lập hóa đơn bán hàng của hợp đồng và đề nghị xuất hóa đơn sẽ được cập nhật đồng thời và chính xác. 
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R36:
 • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình cho phép kế toán khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn và lập hóa đơn bán hàng của hợp đồng và đề nghị xuất hóa đơn sẽ được cập nhật đồng thời và chính xác.
1. Vào phần mềm Kế toán/Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn
 • Chọn một Đề nghị xuất hóa đơn có hàng hóa chi tiết theo hợp đồng bán, click chuột phải chọn Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng

 • Hiển thị chứng từ bán hàng:
  • Không cho phép sửa Lập kèm hóa đơn
  • Lấy Hợp đồng bán chi tiết theo từng hàng hóa giống như trên Đề nghị xuất hóa đơn


Lưu ý: Nếu kế toán thực hiện xóa chứng từ bán hàng, hoặc hóa đơn bán hàng được sinh từ Đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ cập nhật lại Tình trạng Đề nghị xuất hóa đơn thành Đã duyệt đề nghị
 • Sau khi Cất chứng từ bán hàng:
  • Vào Hợp đồng/Hợp đồng bán, bổ sung thêm cột Giá trị đã xuất hóa đơn, được cập nhật giá trị bằng Tổng giá trị trên tất cả các hóa đơn đã xuất và có gắn cho hợp đồng bán (cộng tổng giá trị trên tab chi tiết của các bản ghi có gắn hợp đồng) + Giá trị đã xuất hóa đơn trước khi sử dụng phần mềmXem thêm